Trepleie


Trepleie er å plante, beskjære, og stelle alt fra unge
småtrær til gamle kjemper på en riktig måte.
Vi er utdannet trepleiere (arborister) og vet å behandle trær riktig.
Det som gjøres ved trepleie isteden for å felle hele
treet kan være å:
- Tynne ut krona for å slippe gjennom mer lys og vind.
- Fjerne døde greiner og greiner med dårlig feste (inngrodd bark) ved fare for skade på mennesker eller bygninger.
- Stramme opp treet for å få mer lys, utsyn eller plass under treet.
- Utføre kronereduksjon som er å redusere kroneomfanget og samtidig forsøke å beholde trekronas karakter.

Alle disse måtene å beskjære trær på har en ganske stor begrensning på hvor mye som kan fjernes. Ofte mye mindre enn hva kunden selv ønsker. Det er ofte nødvendig å beskjære trærne over flere år slik at de ikke får skader eller redusert levetid. Det må regnes med oppfølging av tidligere beskjærte trær.
Topping av er trær er ikke å anbefale, det er direkte ødeleggende.
Copyright © 2015 - Skoglund & Haukeland AS, All Rights Reserved